เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะ


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แจกจ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

01 กันยายน 2560
16 มิถุนายน 2560
21 กรกฎาคม 2558
06 พฤษภาคม 2558
30 พฤษภาคม 2556
01 มกราคม 2556
30 ตุลาคม 2555
30 ตุลาคม 2555
30 ตุลาคม 2555
30 ตุลาคม 2555
12 ธันวาคม 2560
17 พฤศจิกายน 2560
16 พฤศจิกายน 2560
07 พฤศจิกายน 2560
02 พฤศจิกายน 2560
18 ตุลาคม 2560
08 กันยายน 2560
11 สิงหาคม 2560
07 สิงหาคม 2560
24 กรกฎาคม 2560
24 กรกฎาคม 2560
28 มิถุนายน 2560
20 มิถุนายน 2560
20 เมษายน 2560
12 เมษายน 2560
  

  

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th