องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว ได้จัดตั้งเป็น "เทศบาลตำบลหนองแก๋ว" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2556 ภายหลังการเลือกตั้ง จึงจะมีการปรับปรุงเว็บไซค์ค่ะ
14 มีนาคม 2557
07 ตุลาคม 2556
30 พฤษภาคม 2556
01 มกราคม 2556
30 ตุลาคม 2555
30 ตุลาคม 2555
30 ตุลาคม 2555
30 ตุลาคม 2555
30 ตุลาคม 2555
30 ตุลาคม 2555
25 มีนาคม 2557
25 มีนาคม 2557
13 พฤศจิกายน 2556
29 สิงหาคม 2556
19 สิงหาคม 2556
19 สิงหาคม 2556
01 สิงหาคม 2556
01 สิงหาคม 2556
01 สิงหาคม 2556
10 กรกฎาคม 2556
10 กรกฎาคม 2556
13 มิถุนายน 2556
13 มิถุนายน 2556
24 เมษายน 2556
11 มีนาคม 2556

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 www.nongkaew.go.th