หัวหน้าส่วนราชการ

นางทัศพร ขอดแก้ว

ปลัดเทศบาล
โทร.091-0691053

นางรัชนีวรรณ ไทยคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.081-8841658

นางสาวอรทัย ไชยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชฎาภรณ์ ปาณะจำนงค์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.081-8841965

นายรัฐเขต มาลัยศิลป์

ผู้อำนวยการกองช่าง


แชร์ให้เพื่อน: