เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เลือกหัวข้อย่อย

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แชร์ให้เพื่อน: