เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เลือกหัวข้อย่อย

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ทต.หนองแก๋ว 246 KB. 61
2 ประกาศ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ทต.หนองแก๋ว 141 KB. 67
3 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 156 KB. 71
4 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 2562 2.83 MB. 70
5 รายงานผล \"กิจกรรมสร้างเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในองค์กร\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 4.32 MB. 64
6 รายงานผล \"โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในองค์กร\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4.88 MB. 29
7 โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1.25 MB. 9

แชร์ให้เพื่อน: