เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

รายงานการประชุมสภา ทต.หนองแก๋ว

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานการประชุุมสภา ประจำปี พ.ศ.2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2566 ครั้งที่ 1 3.74 MB. 19
2 สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2566 ครั้งที่ 2 4.66 MB. 23

แชร์ให้เพื่อน: