เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

รายงานผลโครงการ

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการ ประจำปี 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว 2566 1.80 MB. 2
2 รายงานผลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2566 2.48 MB. 3
3 รายงานผลโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ 2566 2.01 MB. 4
4 รายงานผลโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid and CPR) 2566 3.02 MB. 4
5 รายงานผลการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในหมู่บ้าน ตำบลหนองแก๋ว 2566 143 KB. 6
6 รายงานผลโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4.88 MB. 5
7 รายงานผลโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 5.52 MB. 3

แชร์ให้เพื่อน: