เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.81 MB. 88
2 ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3.90 MB. 83
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.75 MB. 104
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 679 KB. 92
5 ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 199 KB. 68
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1.17 MB. 58
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแก๋ว เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2.61 MB. 32
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 418 KB. 14
9 รายงานความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 167 KB. 11
10 รายงานความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (excel) 34 KB. 12
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (excel) 188 KB. 7
12 รายงานความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (excel) แก้ไข 34 KB. 8
13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (excel) แก้ไข 188 KB. 8

แชร์ให้เพื่อน: