เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 มาตรการให้มีผู้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 71 KB. 85
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 71 KB. 96
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 80 KB. 97
4 มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 72 KB. 85
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน 119 KB. 89
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 81 KB. 97
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 74 KB. 85
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 209 KB. 69
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 846 KB. 69
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 852 KB. 22

แชร์ให้เพื่อน: