เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567

  • วันที่ 12 มี.ค. 2567
  • อ่าน 845 ครั้ง

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าของสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว

ที่มีความประสงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับน้อง ๆ สุนัขและแมว สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชนของท่าน หรือ สแกน QR CODE ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2567


QR CODE นี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำรายงานเรื่อง การให้บริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

1 นางสาวธนพร แกละดี          รหัสนักศึกษา 643101052
2 นายศรเดช อางี                   รหัสนักศึกษา 643101012
3 นาวสาวภัทรานิษฐ์ ดวงแก้ว  รหัสนักศึกษา 643101005
4 นายสุเมธี สวัสดิ์พูน              รหัสนักศึกษา 643101056
5 นายปัณณวิชญ์ กุลหอม        รหัสนักศึกษา 643101059

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: