เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

  • วันที่ 9 มี.ค. 2567
  • อ่าน 134 ครั้ง

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดทำโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบล มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพร และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 

โดยปลูกบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: