เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เครื่องประกอบพิธีกรรมตามประเพณีท้องถิ่น

  • วันที่ 28 มิ.ย. 2562
  • 2,360 ครั้ง

เครื่องประกอบพิธีกรรมตามประเพณีท้องถิ่น

เครื่องประกอบพิธีกรรมตามประเพณีท้องถิ่น 


จัดทำโดยกลุ่มสุ่งเสริมอาชีพและกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลิตเครื่องประกอบพิธีกรรมตามประเพณีพื้นบ้านจัดจำหน่าย เช่น เครื่องสืบชะตากรรม เครื่องตกแต่งพร้อมต้นครัวตาน ก๋วยฉลาก เคร่ื่องประกอบพิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ 


สนใจสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5344-3062 ต่อ 17 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองแก๋ว

แชร์ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ให้เพื่อน: